หมวดหมู่เนื้อหา

การกีดกันเจ้าของทรัพย์สินไม่ให้นำทรัพย์ไปใช้จ่าย

จำนวนเนื้อหา: 1

  • DOC

    อธิบายความหมายและเคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)การบัญญัติการหัจญ์รฺ (อายัด) ประเภทยของการหัจญ์รฺ บัญญัติว่าด้วยบุคคลล้มละลาย ผู้ที่ไม่มีความสามารถจะชดใช้หนี้สิน ความประเสริฐของการยืดเวลาให้แก่ลูกหนี้ที่ยากจน หุก่มผู้ที่พบทรัพย์สินของตนอยู่กับบุคคลล้มละลาย หุก่มการหัจญ์รฺทรัพย์สินของเด็กและคนวิกลจริต การหัจญ์รฺทรัพย์สินของเด็กจะสิ้นสุดลงเมื่อใด และ เมื่อใดที่การหัจญ์รฺฺทรัพย์สินคนวิกลจริตหรือคนเสมือนไร้ความสามารถจะสิ้นสุดลง? จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก