หมวดหมู่เนื้อหา

ความสำคัญของวิชามรดก

จำนวนเนื้อหา: 2

  • PDF

    อัลลอฮฺทรงกำหนดส่วนแบ่งมรดกไว้ในคัมภีร์ของพระองค์แล้ว และท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ได้อธิบายอย่างกระจ่างแจ้ง ไม่ได้ปล่อยให้เป็นตามอารมณ์หรือความปรารถนาของแต่ละคน และท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ห้ามละเมิดในสิ่งที่อัลลอฮฺทรงบัญญัติให้แก่บ่าวของพระองค์ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

  • DOC

    อัล-ฟะรออิฎ บทว่าด้วยการแ่บ่งมรดก จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ โดยเชคมุหัมมัด อัตตุวัยญิรีย์ ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ อาทิ ความสำคัญของวิชาการแ่บ่งมรดก ความหมายของอัลฟะรออิฎ สิทธิต่างๆ เกี่ยวกับมรดก การมีสิทธิในมรดกและเงื่อนไข ประเภทของการสืบมรดก อัตราส่วนที่ศาสนากำหนดที่มีปรากฏในอัลกุรอาน บรรดาทายาทผู้ชายที่มีสิทธิ์รับมรดก บรรดาทายาทผู้หญิงที่มีสิทธิ์รับมรดก

ส่งฟีดแบ็ก