หมวดหมู่เนื้อหา

  • DOC

    อธิบายความหมายการเชือดสัตว์ในบัญญัติอิสลาม วิธีการเชือดสัตว์ เงือนไขการเชือดสัตว์ที่ถูกต้อง ประเภทของซากสัตว์หรือสัตว์ที่ตายโดยไม่เชือด สัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ (อะฮฺลุลกิตาบ) การเชือดสัตว์ที่เชือดยาก เมื่อใดที่มุสลิมสามารถกินสัตว์ที่เชือดโดยชาวคัมภีร์ได้? หุก่มการกินสัตว์ที่ล่ามาได้ การเชือดสัตว์เพื่อทำบุญให้ผู้อื่น คุณลักษณะของการเชือดสัตว์ที่ดี

ส่งฟีดแบ็ก