หมวดหมู่เนื้อหา

  • DOC

    ข้อมูลว่าด้วยสนธิสัญญาของอะลุซซิมมะฮฺ หรือพลเมืองต่างศาสนิกที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของประเทศอิสลาม อาทิ ปริมาณของญิซยะฮฺ (ค่าคุ้มครอง) บทบัญญัติต่างๆ เกี่ยวกับอะลุซซิมมะฮฺ ความประเสริฐของชาวคัมภีร์เมื่อเข้ารับอิสลาม บทบัญญัติอิสลามที่อะลุซซิมมะฮฺต้องปฏิบัติ บทบัญญัติระหว่างอะลุซซิมมะฮฺกับบรรดามุสลิม รูปแบบในการปฏิสัมพันธ์กับอะลุซซิมมะฮฺ บทบัญญัติว่าด้วยการยืนให้เกียรติแก่ผู้ที่มาเยือน เมื่อไหร่สนธิสัญญาของอะลุซซิมมะฮฺจะถูกยกเลิก เป็นต้น จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

ส่งฟีดแบ็ก