หมวดหมู่เนื้อหา

 • PDF

  การบริจาคอย่างลับๆทำให้ผู้บริจาคห่างไกลจากการโอ้อวด และช่วยให้เขามีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮฺ และการเป็นรักษาเกียรติของเขาไม่ให้ตกต่ำต่อหน้าผู้อื่น ดังนั้น ด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺจึงทรงสนับสนุนเรื่องนี้ และท่านรซูลก็ได้สัญญากับผู้ที่บริจาคอย่างลับมากๆว่าเขาจะได้รางวัลตอบแทนอย่างใหญ่หลวงในวันกิยามะฮฺ เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การบริจาคในหนทางของอัลลอฮฺ เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ป้องกันไฟนรก และรอดพ้นจากความน่าสะพรึงกลัวของวันกิยามะฮฺ และมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่ผลบุญของมันจะยังคงมีขึ้นให้แก่เจ้าของมันถึงแม้เขาจะตายไปแล้วก็ตาม เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การบริจาคเป็นความดีงามทั้งหมด มันยังความจำเริญแก่ทรัพย์สิน และเป็นเหตุให้ได้รับริสกีปัจจัยยังชีพ และสิ่งใดที่คนเราบริจาคไปนั้นคือทรัพย์สินที่แท้จริงของเขา เพราะเขาจะพบมันในวันกิยามะฮฺ เป็นสิ่งที่เขาต้องการมันมากที่สุดแล้ว เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

 • PDF

  การบริจาค และการใช้จ่ายทรัพย์สินในทางที่ดีคือการแสดงความเชื่อฟังปฏิบัติตามที่อัลลอฮฺ และเราะซูลส่งเสริมให้กระทำ เพราะเป็นสิ่งที่สร้างประโยชน์อย่างมหาศาลแก่บ่าวของพระองค์ และอัลลอฮฺทรงทำให้มันเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งความจำเริญในทรัพย์สินที่ถูกจ่ายออกไป โดยที่มันจะไม่ลดน้อยลงไป และอัลลอฮฺจะทรงรับการบริจาคจาก(ทรัพย์สิน)ที่หามาโดยสุจริต(เท่านั้น) และจะทรงเพิ่มพูนมันให้แก่เจ้าของมันในวันกิยามะฮฺเป็นการตอบแทนเขา เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุรูส อัล-เยามียะฮฺ มิน อัส-สุนัน วะ อัล-อะห์กาม อัช-ชัรอียะฮฺ ของ ดร.รอชิด อัล-อับดุลกะรีม

ส่งฟีดแบ็ก