มีอะกีดะฮฺที่ถูกต้องคือเงื่อนไขที่จำเป็นในการเชือดสัตว์หรือไม่ ?

คำอธิบาย

มีอะกีดะฮฺที่ถูกต้องคือเงื่อนไขที่จำเป็นในการเชือดสัตว์หรือไม่ ?

ส่งฟีดแบ็ก