วิทยปัญญาที่ให้ผู้หญิงอยู่อิดดะฮฺเพราะสามีเสียชีวิตสี่เดือนกับอีกสิบวัน

คำอธิบาย

วิทยปัญญาที่ให้ผู้หญิงอยู่อิดดะฮฺเพราะสามีเสียชีวิตสี่เดือนกับอีกสิบวัน

ส่งฟีดแบ็ก