อัลลอฮฺทรงอยู่เหนือสวรรค์

คำอธิบาย

คำถาม : อัลลอฮฺทรงอยู่บนสวรรค์หรืออยู่ในสวรรค์ ? และเช่นเดียวกัน การเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺนั้นใหญ่กว่าโลก (จักรวาล) ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อถือศรัทธา(อะกีดะฮฺ)หรือไม่ ?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  อัลลอฮฺทรงอยู่เหนือสวรรค์

  ﴿الله فوق الجنة﴾

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน อัลบัรรอก

  แปลโดย : ยูซุฟ ศรีมาลา

  ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  ที่มา : เว็บอิสลามถามตอบ

  2009 - 1430

  ﴿الله فوق الجنة﴾

  « باللغة التايلاندية »

  الشيخ عبدالرحمن البراك

  ترجمة: يوسف سري مالا

  مراجعة: صافي عثمان

  المصدر : موقع الإسلام سؤال وجواب

  2009 - 1430

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  อัลลอฮฺทรงอยู่เหนือสวรรค์

  คำถาม : อัลลอฮฺทรงอยู่บนสวรรค์หรืออยู่ในสวรรค์ ? และเช่นเดียวกัน การเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺนั้นใหญ่กว่าโลก (จักรวาล) ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อถือศรัทธา(อะกีดะฮฺ)หรือไม่ ?

  คำตอบ : อัลฮัมดุลิลลาฮฺ

  เราได้เสนอคำถามต่อไปนี้ต่อท่านชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน อัลบัรรอก หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ แล้วท่านได้ตอบดังนี้

  การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงยิ่งใหญ่ ผู้ทรงเกรียงไกร ผู้ทรงสูงสุดยิ่ง มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ ขอความสดุดีและความศานติจงมีแด่ท่านนบีของเรา คือท่านนบีมุฮัมมัด วงศ์วานของท่าน และบรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่าน

  แท้จริงสิ่งที่จะต้องศรัทธานั้นก็คือ อัลลอฮฺนั้นสูงส่ง สูงสุดยิ่ง พระองค์ประทับอยู่บนบัลลังก์ ดังที่พระองค์ได้ทรงบอกถึงตัวพระองค์เองในคัมภีร์ของพระองค์ โดยที่พระองค์นั้นอยู่เหนือทุกๆ สิ่ง ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวในดุอาอ์ของท่านว่า

  «وأنت الظاهر ليس فوقك شيء»

  “และพระองค์นั้นทรงเปิดเผย โดยไม่มีสิ่งใดเหนือพระองค์”

  และเช่นเดียวกัน จะต้องศรัทธาว่าพระองค์นั้นทรงยิ่งใหญ่ แท้จริงพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ สิ่ง พระองค์นั้นมีความยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดใหญ่กว่าพระองค์ และด้วยความยิ่งใหญ่และเดชานุภาพของพระองค์ พระองค์นั้นจะทรงเอาชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยกับพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์ในวันกิยามะฮฺ ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

  ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون﴾ سورة الزمر

  ความว่า “และพวกเขามิได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮ์อันพึงมีต่อพระองค์อย่างแท้จริง และแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นเพียงกำพระหัตถ์หนึ่งของพระองค์ในวันกิยามะฮ์ และชั้นฟ้าทั้งหลายจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี ” (อัซซุมัร : 67)

  ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้ว่า ความสมบูรณ์แบบในเรื่องของความสูงส่งและความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้น เป็นไปไม่ได้ที่พระองค์จะไปอยู่ภายในสิ่งหนึ่งจากสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย และไม่อนุญาตให้กล่าวว่าอัลลอฮฺอยู่ในสวรรค์ แต่ทว่าพระองค์อยู่บนบัลลังก์ ซึ่งถือว่า(บัลลังก์) เป็นเพดานของสวรรค์ชั้นฟิรเดาสฺ และฟิรเดาสฺคือสวรรค์ชั้นสูงสุด ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า “เมื่อพวกท่านขอสวรรค์ของอัลลอฮฺ พวกท่านก็จงขอสวรรค์ชั้นฟิรเดาสฺ เพราะมันคือสวรรค์ชั้นสูงสุดและดีที่สุด และเพดานของมัน(ฟิรเดาสฺ)นั้นคือบัลลังก์ของพระองค์(อัลลอฮฺ)ผู้คืออัรเราะหฺมาน”

  และไม่อนุญาตให้มุสลิมคิดจินตนาการเกี่ยวกับตัว(ซาต)ของอัลลอฮฺ หรือคิดจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะสติปัญญาของมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวของพระองค์ คุณลักษณะต่างๆ (ศิฟาต) รวมทั้งวิธีการ(รูปแบบ)ต่างๆ ของพระองค์ด้วย

  ดังที่ท่านอิมามมาลิกได้ตอบเมื่อครั้งที่ท่านถูกถามเกี่ยวกับวิธีการประทับของอัลลอฮฺบนบัลลังก์ว่า "การประทับเป็นที่รู้กัน ส่วนวิธีการไม่เป็นที่ทราบ การศรัทธาต่อมัน(การประทับบนบัลลังก์)เป็นความจำเป็น การถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิ่งอุตริ"

  คำตอบโดย ชัยคฺ อับดุรเราะหฺมาน อัลบัรรอก

  www.islamqa.com ฟัตวาหมายเลข 9564

  ส่งฟีดแบ็ก