อัลลอฮฺทรงอยู่เหนือสิ่งถูกสร้างโดยที่พระองค์ทรงอยู่ทางด้านหน้าของผู้นมาซ

คำอธิบาย

คำถาม : ฉันอ่านหะดีษบทหนึ่งบอกว่า อัลลอฮฺตะอาลาอยู่ข้างหน้าผู้นมาซ ? ดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไร? และจะค้านกับที่บอกว่าอัลลอฮอยู่บนฟากฟ้าหรือไม่ ?

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

 อัลลอฮฺทรงอยู่เหนือสวรรค์

الله فوق الجنة

ชัยคฺ  อับดุรเราะหฺมาน  อัลบัรรอก

แปลโดย : ยูซุฟ ศรีมาลา

الشيخ عبدالرحمن البراك

ترجمة: يوسف سري مالا


ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

อัลลอฮฺทรงอยู่เหนือสวรรค์

คำถาม :     อัลลอฮฺทรงอยู่บนสวรรค์หรืออยู่ในสวรรค์ ?  และเช่นเดียวกัน การเชื่อมั่นว่าอัลลอฮฺนั้นใหญ่กว่าโลก  (จักรวาล)  ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อถือศรัทธา(อะกีดะฮฺ)หรือไม่ ?

คำตอบ :     อัลฮัมดุลิลลาฮฺ 

เราได้เสนอคำถามต่อไปนี้ต่อท่านชัยคฺ  อับดุรเราะหฺมาน  อัลบัรรอก  หะฟิเซาะฮุลลอฮฺ  แล้วท่านได้ตอบดังนี้

 การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺผู้ทรงสูงส่ง  ผู้ทรงยิ่งใหญ่  ผู้ทรงเกรียงไกร  ผู้ทรงสูงสุดยิ่ง  มหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์  อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่  ขอความสดุดีและความศานติจงมีแด่ท่านนบีของเรา  คือท่านนบีมุฮัมมัด  วงศ์วานของท่าน  และบรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่าน

แท้จริงสิ่งที่จะต้องศรัทธานั้นก็คือ  อัลลอฮฺนั้นสูงส่ง  สูงสุดยิ่ง  พระองค์ประทับอยู่บนบัลลังก์  ดังที่พระองค์ได้ทรงบอกถึงตัวพระองค์เองในคัมภีร์ของพระองค์ โดยที่พระองค์นั้นอยู่เหนือทุกๆ สิ่ง  ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม  ได้กล่าวในดุอาอ์ของท่านว่า 

«وأنت الظاهر ليس فوقك شيء»

“และพระองค์นั้นทรงเปิดเผย โดยไม่มีสิ่งใดเหนือพระองค์”

และเช่นเดียวกัน จะต้องศรัทธาว่าพระองค์นั้นทรงยิ่งใหญ่ แท้จริงพระองค์นั้นยิ่งใหญ่กว่าทุกๆ สิ่ง  พระองค์นั้นมีความยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดใหญ่กว่าพระองค์ และด้วยความยิ่งใหญ่และเดชานุภาพของพระองค์  พระองค์นั้นจะทรงเอาชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินด้วยกับพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์ในวันกิยามะฮฺ ดังที่อัลลอฮฺได้ตรัสว่า

﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون﴾ سورة الزمر

ความว่า “และพวกเขามิได้ให้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอฮ์อันพึงมีต่อพระองค์อย่างแท้จริง และแผ่นดินนี้ทั้งหมดเป็นเพียงกำพระหัตถ์หนึ่งของพระองค์ในวันกิยามะฮ์ และชั้นฟ้าทั้งหลายจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์ และพระองค์ทรงสูงส่งเหนือจากสิ่งที่พวกเขาตั้งภาคี ”  (อัซซุมัร  :  67)

ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้ว่า  ความสมบูรณ์แบบในเรื่องของความสูงส่งและความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้น  เป็นไปไม่ได้ที่พระองค์จะไปอยู่ภายในสิ่งหนึ่งจากสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย  และไม่อนุญาตให้กล่าวว่าอัลลอฮฺอยู่ในสวรรค์  แต่ทว่าพระองค์อยู่บนบัลลังก์  ซึ่งถือว่า(บัลลังก์) เป็นเพดานของสวรรค์ชั้นฟิรเดาสฺ  และฟิรเดาสฺคือสวรรค์ชั้นสูงสุด ท่านนบี  ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า  “เมื่อพวกท่านขอสวรรค์ของอัลลอฮฺ  พวกท่านก็จงขอสวรรค์ชั้นฟิรเดาสฺ  เพราะมันคือสวรรค์ชั้นสูงสุดและดีที่สุด  และเพดานของมัน(ฟิรเดาสฺ)นั้นคือบัลลังก์ของพระองค์(อัลลอฮฺ)ผู้คืออัรเราะหฺมาน”

และไม่อนุญาตให้มุสลิมคิดจินตนาการเกี่ยวกับตัว(ซาต)ของอัลลอฮฺ  หรือคิดจินตนาการถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์  เพราะสติปัญญาของมนุษย์นั้นไม่สามารถที่จะรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวของพระองค์  คุณลักษณะต่างๆ (ศิฟาต)  รวมทั้งวิธีการ(รูปแบบ)ต่างๆ ของพระองค์ด้วย

ดังที่ท่านอิมามมาลิกได้ตอบเมื่อครั้งที่ท่านถูกถามเกี่ยวกับวิธีการประทับของอัลลอฮฺบนบัลลังก์ว่า "การประทับเป็นที่รู้กัน  ส่วนวิธีการไม่เป็นที่ทราบ  การศรัทธาต่อมัน(การประทับบนบัลลังก์)เป็นความจำเป็น  การถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นสิ่งอุตริ" 

คำตอบโดย ชัยคฺ  อับดุรเราะหฺมาน  อัลบัรรอก

ส่งฟีดแบ็ก