เป้าหมายของการสร้างมนุษย์

คำอธิบาย

ฟัตวาว่าด้วยเป้าหมายของการสร้างมนุษย์ ความหมายของการทำอิบาดะฮฺ ผู้ที่ทำอิบาดะฮฺเฉพาะเกานียะฮฺเพียงอย่างเดียว โดยไม่ทำอิบาดะฮฺชัรอียะฮฺ เขาจะได้รับผลบุญหรือไม่ ? ตอบโดยชัยคฺมุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน เป็นฟัตวาส่วนหนึ่งจากหนังสือ “ฟิกฮฺ อัล-อิบาดาต” โดยชัยคฺมุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน ‎

ส่งฟีดแบ็ก