ประโยชน์ของซะกาตต่อสังคมและเศรษฐกิจ

คำอธิบาย

ชัยคฺครับ, ท่านได้กล่าวถึงความหมายของซะกาตทางภาษาและทางวิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายทั้งสอง และต่อจากนั้น ท่านได้พูดถึงประโยชน์ของซะกาตต่อปัจเจกบุคคล ในเมื่อเราได้ทราบถึงประโยชน์ของซะกาตที่มีต่อปัจเจกบุคคลแล้ว จึงอยากทราบว่าซะกาตมีประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจอิสลามอย่างไรบ้าง ฟัตวาตอบโดยชัยคฺชัยคฺมุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน จากหนังสือ “ฟิกฮฺ อัล-อิบาดาต”

ส่งฟีดแบ็ก