อายะฮฺและหะดีษเกี่ยวกับหิญาบ

คำอธิบาย

คำถาม: กรุณายกอัลกุรอานและหะดีษเกี่ยวกับความสำคัญของหิญาบสำหรับสตรี

ฟัตวาจากเว็บ อิสลามถามตอบ หมายเลขฟัตวา 13998

ส่งฟีดแบ็ก