หุก่มผู้ที่ละทิ้งการถือศีลอดเราะมะฎอน และไม่ได้ชดจนกระทั่งเราะมะฎอนของปีปัจจุบันมาถึง

คำอธิบาย

คำถาม ขอทราบหุก่มของผู้ที่ละทิ้งการถือศีลอดเราะมะฎอนเป็นเวลาสองวัน โดยไม่ได้ถือศีลอดชด จนกระทั่งเดือนเราะมะฎอนของปีใหม่มาถึง อะไรคือหุก่มสำหรับกรณีนี้ ขอให้ท่านได้อธิบายด้วย ? ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ

ส่งฟีดแบ็ก