คำอธิบาย

คำถาม: ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อทัศนะที่ว่าการถือศีลอดสิบวันแรกของเดือนซุลหิจญะฮฺเป็นบิดอะฮฺ? ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ

ส่งฟีดแบ็ก