เหตุใดผู้เชือดกุรบ่านจึงห้ามตัดผมและเล็บ

คำอธิบาย

คำถาม : การไว้เล็บและผม (ไม่ตัด) ในช่วงสิบวันต้นเดือนซุลฮิจญะฮฺจนกว่าจะเชือดอุฎหิยะฮฺเป็นสุนนะฮฺหรือไม่ ? และหมายถึงรวมทุกคนในครอบครัวหรือไม่? อย่างไร ? ตอบโดยเชค มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ อัล-อุษัยมีน

ส่งฟีดแบ็ก