การละทิ้งการถือศีลอดสำหรับผู้ป่วย

คำอธิบาย

คำถาม: ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคหลากชนิด ดังนั้นนางจึงได้ละทิ้งการถือสีลอดเป็นระยะเวลา 4 ปีโดยประมาณ กรณีเช่นนี้ให้นางถือศีลอดชดหรือไม่ ? และอะไรคือหุก่มของนาง ?

ส่งฟีดแบ็ก