เมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มถือศีลอดเดือนเชาวาล

คำอธิบาย

เมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มถือศีลอดเดือนเชาวาล ตอบโดยลัจนะฮฺดาอิมะฮฺ

ส่งฟีดแบ็ก