คำอธิบาย

คำถามที่ 455: เมื่อลูกชายได้ทำอุมเราะฮฺให้กับผู้เป็นพ่อ ดังนั้นจะอนุญาตให้เขาดุอาอ์ให้กับตัวเองได้หรือไม่ ? จากหนังสือ "ฟะตาวา อัรกานิล อิสลาม" ของเชค อิบนุ อุษัยมีน

รายละเอียดแบบเต็ม

คำถามที่ 455: เมื่อลูกชายได้ทำอุมเราะฮฺให้กับผู้เป็นพ่อ ดังนั้นจะอนุญาตให้เขาดุอาอ์ให้กับตัวเองได้หรือไม่ ?

 

คำตอบ: อนุญาตให้ทำการดุอาอ์แก่ตัวเอง บิดา หรือมุสลิมคนอื่น ๆ ที่เขาประสงค์จะขอดุอาอ์ให้ในอุมเราะฮฺครั้งนี้  เพราะเป้าหมายคือการทำกระทำอุมเราะฮฺให้กับผู้ที่เราประสงค์จะทำให้

ส่วนกรณีการขอดุอาอ์นั้น มันไม่ได้เป็นหลักการหรือเงื่อนไขในการทำอุมเราะฮฺ ดังนั้นจึงอนุญาตให้เขาขอดุอาอ์ให้กับตัวเอง กับผู้ที่เขาทำอุมเราะฮฺให้ และให้กับบรรดามุสลิมทั้งหลาย

ส่งฟีดแบ็ก