เนียตทำหัจญ์ตะมัตตุอฺ เมื่อทำอุมเราะฮฺเสร็จเกิดไม่สามารถทำหัจญ์ได้

คำอธิบาย

คำถามที่ 512 ผู้ที่เนียตอิหฺรอมอุมเราะฮฺเพื่อทำหัจญ์แบบตะมัตตุอฺ แต่แล้วเกิดความจำเป็นไม่สามารถทำหัจญ์ในปีนั้นได้ อยากทราบว่าเขาต้องชดเชยอะไรไหม? จากหนังสือ ฟะตาวา อัรกานิล อิสลาม ของท่านเชค มุหัมมัด บิน ศอลิห์ อัล-อุษัยมีน

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

คำถามที่ 512

ผู้ที่เนียตอิหฺรอมอุมเราะฮฺเพื่อทำหัจญ์แบบตะมัตตุอฺ แต่แล้วเกิดความจำเป็นไม่สามารถทำหัจญ์ในปีนั้นได้ อยากทราบว่าเขาต้องชดเชยอะไรไหม?

 

คำตอบ

ไม่ต้องกระทำสิ่งใด เพราะผู้ที่ทำหัจญ์แบบตะมัตตุอฺ เมื่อเขาได้เนียตอิหฺรอมอุมเราะฮฺและได้ทำอุมเราะฮฺจนแล้วเสร็จ ต่อมาเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากทำหัจญ์ก่อนที่เขาจะเนียตอิหฺรอมหัจญ์ เขาก็ไม่ต้องกระทำสิ่งใด นอกจากว่าเขาได้นะซัร(บนบาน)ไว้ เมื่อเขาได้ทำนะซัรว่าจะทำหัจญ์ในปีนี้ เขาวาญิบต้องปฏิบัติตามนะซัรนั้น แต่ถ้าไม่มีการนะซัรเขาก็ไม่ต้องอึดอัดใจที่ละทิ้งการทำหัจญ์หลังจากที่เขาได้ทำอุมเราะฮฺเรียบร้อยแล้ว