หุก่มผู้ที่รีบออกจากมินาในกะแรก แล้วย้อนกลับไปอีกเพื่อทำงานอื่น

คำอธิบาย


คำถามที่ 530 เมื่อผู้ทำหัจญ์เดินทางออกจากมีนาก่อนตะวันตกดินของวันที่ 12 ด้วยเจตนาจะออกจากพีธีกรรมหัจญ์อย่างรีบเร่งในกะแรก แต่เขามีงานอยู่ที่มีนาซึ่งต้องเดินทางกลับไปยังมีนาอีกหลังจากตะวันตกดิน อยากทราบว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการออกจากพิธีกรรมหัจญ์อย่างรีบเร่งหรือไม่? จากหนังสือ ฟะตาวา อัรกานิล อิสลาม ของท่านเชค มุหัมมัด บิน ศอลิห์ อัล-อุษัยมีน

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

คำถามที่ 530

เมื่อผู้ทำหัจญ์เดินทางออกจากมีนาก่อนตะวันตกดินของวันที่ 12 ด้วยเจตนาจะออกจากพีธีกรรมหัจญ์อย่างรีบเร่งในกะแรก แต่เขามีงานอยู่ที่มีนาซึ่งต้องเดินทางกลับไปยังมีนาอีกหลังจากตะวันตกดิน อยากทราบว่าการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นการออกจากพิธีกรรมหัจญ์อย่างรีบเร่งหรือไม่?

 

คำตอบ

ใช่ ถือว่าเป็นการออกจากพิธีกรรมหัจญ์อย่างรีบเร่งแล้ว เพราะเขาได้ทำให้พิธีกรรมหัจญ์ของเขาสิ้นสุดลงแล้ว ส่วนการมีเจตนาเดินทางกลับไปยังมีนาอีกครั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจที่นั่นไม่ได้สกัดกั้นจากความรีบเร่งที่จะสิ้นสุดพิธีกรรมหัจญ์ของเขา เพราะเขามีเจตนาที่จะกลับไปปฏิบัติภารกิจที่ดำเนินอยู่ที่นั่น ไม่ใช่เพื่อไปประกอบพิธีกรรมหัจญ์