หุก่มบาปที่ทำระหว่างการบำเพ็ญหัจญ์

คำอธิบาย

คำถามที่ 538 อยากทราบว่าบาปต่างๆที่ผู้ทำหัจญ์ได้กระทำขณะประกอบพิธีหัจญ์จะทำให้ผลบุญหัจญ์ของเขาลดน้อยลงด้วยหรือไม่? จากหนังสือ ฟะตาวา อัรกานิล อิสลาม ของท่านเชค มุหัมมัด บิน ศอลิห์ อัล-อุษัยมีน

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

คำถามที่ 538

อยากทราบว่าบาปต่างๆที่ผู้ทำหัจญ์ได้กระทำขณะประกอบพิธีหัจญ์จะทำให้ผลบุญหัจญ์ของเขาลดน้อยลงด้วยหรือไม่?

คำตอบ

ผลบาปจะทำให้ผลบุญของหัจญ์ลดน้อยลง เพราะอัลลอฮฺตรัสว่า

«فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَج»

ความว่า ดังนั้นผู้ใดที่ได้ให้การทำฮัจญ์จำเป็นแก่เขาในเดือนเหล่านั้น แล้ว ก็ต้อง ไม่มีการสมสู่ และไม่มีการละเมิด และไม่มีการวิวาท ใดๆ ใน (เวลา) การทำฮัจญ์" (อัลบะเกาะเราะฮฺ, 197)

ทั้งยังมีนักวิชาการบางท่านที่กล่าวว่า ความผิดบาปที่เกิดขึ้นในระหว่างการประกอบพิธีกรรมหัจญ์จะทำให้อิบาดะฮฺหัจญ์ของเขาสูญเสีย เพราะบาปเหล่านั้นเป็นที่ต้องห้ามในช่วงการประกอบพิธีหัจญ์ แต่นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นว่าการสั่งห้ามตราบใดที่ไม่ห้ามเป็นการเฉพาะเจาะจงกับอิบาดะฮฺที่กำลังปฏิบัติอยู่ สิ่งต้องห้ามนั้นก็ไม่อาจทำให้อิบาดะฮฺนั้นต้องสูญเสียไป และความผิดบาปต่างๆ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะกับการครองอิหฺรอม เพราะความผิดบาปต่างๆ เป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งในเวลาที่ครองอิหฺรอมอยู่และเวลาที่ไม่ได้ครองอิหฺรอม และนี่คือทัศนะที่ถูกต้อง และความผิดบาปเหล่านั้นไม่ได้ทำให้อิบาดะฮฺหัจญ์เสียไป แต่มันจะทำให้ (ผลบุญของ) อิบาดะฮฺหัจญ์นั้นลดน้อยลง