บ่าวจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าของเขาทรงพอพระทัยต่อเขา

ส่งฟีดแบ็ก