จุดยืนของมุสลิมต่อการใช้ความรุนแรง และวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาข่มเห

คำอธิบาย

จุดยืนของมุสลิมต่อการใช้ความรุนแรง และวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาข่มเหงรังแก ถามโดยมุสลิมในอเมริกา ตอบโดยเชคมุนัจญิด

ส่งฟีดแบ็ก