สิ่งที่ชีอะฮฺทำในวันอาชูรอถึอเป็นบิดอะฮฺที่หลงผิด

คำอธิบาย

สิ่งที่ชีอะฮฺทำในวันอาชูรอถึอเป็นบิดอะฮฺที่หลงผิด โดยเชคมุนัจญิด

ส่งฟีดแบ็ก