อนุญาตให้ผู้หญิงเดินทางโดยไม่มีมะหฺรอมหรือไม่ ?

คำอธิบาย

อนุญาตให้ผู้หญิงเดินทางโดยไม่มีมะหฺรอมหรือไม่ ?

ส่งฟีดแบ็ก