islamhouse.com ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านข้อมูลความรู้อิเล็คโทรนิคส์ในกลุ่มประเทศอาหรับ

คำอธิบาย

islamhouse.com ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งด้านข้อมูลความรู้อิเล็คโทรนิคส์ในกลุ่มประเทศอาหรับแต่ตะวันออกกลาง ประจำปี 2007 จาก WSA

ส่งฟีดแบ็ก