islamhouse.com ได้รับรางวัลที่หนึ่งจาก ًٍِWSA ระดับภูมิภาคอาหรับและตะวันออกกลาง

คำอธิบาย

กลุ่มเว็บไซต์ islamhouse.com ภายใต้การดูแลของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด ได้รับรางวัลที่หนึ่งประเภทผลงานสื่ออิเล็กทรอนิคส์ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในระดับภูมิภาคอาหรับและตะวันออกกลางประจำปี 2007

รายละเอียดแบบเต็ม

WSA

 

กลุ่มเว็บไซต์ islamhouse.com  ภายใต้การดูแลของสำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด ได้รับรางวัลที่หนึ่งประเภทผลงานสื่ออิเล็กทรอนิคส์ดีเด่นด้านวัฒนธรรม ในระดับภูมิภาคอาหรับและตะวันออกกลางประจำปี 2007

 

ทั้งนี้ islamhouse.com ได้รับหนังสืออย่างเป็นทางการจากประธานกรรมการ World Submit Awards (WSA) ศาสตราจารย์ปีเตอร์ บรูค ที่แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ islamhouse.com ได้รับรางวัลที่หนึ่งประเภทผลงานสื่ออิเล็กทรอนิคส์ระดับภูมิภาคอาหรับและตะวันออกกลางประจำปี 2007

 

รางวัล World Submit Awards (WSA) ซึ่งดูแลโดยองค์การสหประชาชาติ เป็นรางวัลระดับสากลที่คัดเลือกและให้รางวัลแก่เนื้อหาอิเล็กทรอนิคส์ที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการชักจูงให้มีการผลิตและสร้างสื่อที่เป็นประโยชน์ในระดับโลก

 

จุดประสงค์หลักของการจัดให้มีรางวัล World Submit Awards (WSA) เพื่อต้องการลดช่องว่างของข้อมูลและความขาดแคลนเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์ โดยตั้งแต่ปี 2006 ที่ผ่านมามีสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมดจาก 168 ประเทศทั่วโลก

 

คณะกรรมการผู้ตัดสินได้ร่วมกันลงคะแนนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2007 ที่เกาะ Brijuni โครเอเทีย การลงคะแนะตัดสินได้ล่วงเลยจนถึงวันที่ 7 กันยายน 2007 ที่ผ่านมา

 

ทั้งนี้ มีคณะกรรมการผู้ตัดสินทั้งหมด 36 ท่านจากนานาประเทศ และทำการคัดเลือกจากสมาชิกที่เสนอเข้าชิงรางวัลทั้งสิ้น 650 รายจาก 160 ประเทศ

 

ในการนี้ทาง WSA  ได้ให้มีงานมอบรางวัลอย่างเป็นทางการสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นเวลา 2 วัน เมื่อวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2007 ที่ผ่านมา ณ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

 

ขอชุโกรต่อเอกองค์อัลลอฮฺ ตั้งแต่เริ่มต้นและจนสุดท้าย ที่ทรงประทานความสำเร็จนี้ และขอพระองค์ทรงประทานผลตอบแทนแก่ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและสนับสนุนให้ islamhouse.com ดำเนินมาจนประสบผลสำเร็จถึงบัดนี้

 

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้ดูแล islamhouse.com ทุกท่าน และขอจงประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นตลอดไป

ส่งฟีดแบ็ก