คำอธิบาย

สภาสูงสุดเืพื่อการตัดสินพิพากษาแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ไ้้ด้ประกาศเห็นจันทร์เสี้ยวเดือนซุลหิจญะฮฺ ฮ.ศ.1428 และประกาศวันอะเราะฟะฮฺตรงกับวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2007

รายละเอียดแบบเต็ม

สภาสูงสุดเืพื่อการตัดสินพิพากษาแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (มัจลิส อัล-เกาะฎออ์ อัล-อะอฺลา) ไ้้ด้ประกาศเห็นจันทร์เสี้ยวเดือนซุลหิจญะฮฺ ฮ.ศ.1428 โดยวันที่ 1 ซุลหิจญะฮฺตรงกับวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2007

ดังนั้น วันอะเราะฟะฮฺ ของปีนี้จึงตรงกับวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2007 และวันอีดุลอัฎหาตรงกับวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2007 ประกาศดังกล่าวระบุว่า มีการเห็นจันทร์เสี้ยวอย่างถูกต้องตามหลักชะรีอะฮฺอิสลาม และลงชื่อรับรองโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องจำนวนห้าคน 

 


ที่มา : สำนักข่าวซาอุดีอาระเบีย www.spa.gov.sa

 

ต้นฉบับข่าวภาษาอาหรับ : //www.spa.gov.sa/details.php?id=507991

ส่งฟีดแบ็ก