เว็บ islamhouse ได้รับรางวัลเว็บดีเด่นอันดับที่ 1 ในด้านวัฒนธรรมอิเล็กโทรนิคส์ในแถบกลุ่มประเทศอ

คำอธิบาย

เว็บ islamhouse ได้รับรางวัลเว็บดีเด่นอันดับที่ 1 ในด้านวัฒนธรรมอิเล็กโทรนิคส์ในแถบกลุ่มประเทศอาหรับและตะวันออกกลาง ปี 2007 จาก WSA

ส่งฟีดแบ็ก