อิสลาโมโฟเบีย คืออะไรและมาจากไหน?

อิสลาโมโฟเบีย คืออะไรและมาจากไหน?

คำอธิบาย

คลิปวิดีโอบรรยายโดย อ.มุหัมมัด อิบรอฮีม แก่นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับคำว่า อิสลาโมโฟเบีย หรือภาวะการกลัวอิสลาม โดยอธิบายถึงที่มาที่ไปและตัวอย่างต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้คำนี้ ความยาว 9.50 นาที

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล