บทซิกิรฺยามเช้า

คำอธิบาย

บทซิกิรยามเช้า ตามแนวทางที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ได้ทำไว้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชาติของท่าน อันเป็นซุนนะฮฺที่มุสลิมควรยึดใช้และปฏิบัติเป็นกิจวัตรในแต่ละวัน เสียงอ่านโดยเชคมะชารีย์ รอชิด อัล-อัฟฟาสีย์ พร้อมซับไตเติลภาษาไทยบนหน้าจอ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล