บทนำว่าด้วยหลักการดะอฺวะฮฺ (สถานีดะอฺวะฮฺ เทป 1) ตอนที่ - 2

บทนำว่าด้วยหลักการดะอฺวะฮฺ (สถานีดะอฺวะฮฺ เทป 1) ตอนที่ - 2

คำอธิบาย

คลิปจากรายการสถานีดะอฺวะฮฺ ตอนที่ 1 ทางสถานีทีวีดาวเทียม White Channel โดยอาจารย์นะอีม วงศ์เสงี่ยม เป็นการแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับดะอฺวะฮฺ ทั้งในด้านนิยาม ภาพรวมที่เกี่ยวข้อง อายะฮฺต่างๆ ที่พูดถึงในด้านนี้ ข้อมูลความรู้เฉพาะด้าน ซึ่งจำเป็นที่มุสลิมผู้มีความตระหนักในหน้าที่การดะอฺวะฮฺทุกคนต้องทำความเข้าใจเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการที่ถูกต้องเช่นที่อิสลามวางเป้าหมายไว้ในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล