Ylymly döredijilikler

  • Dört kada Türkmençe

    PDF

    Terjime eden : Halid Ebu Enes Türkmen

    Şeýh Muhammet ibn Süleýman At-Temimi bu kitapçany, töwhit we şirk barada, şirkiň we müşrikleriň görnüşleri, rugsat berlen we berilmedik şepagat barada, gysgaça we labyzly ýazandyr.

Sahypa : 1 - dan : 1
Siziň pikiriňiz bize möhümli