Ylymly döredijilikler

  • PDF

    Bu gysgaça kitapça: "Iman esaslarynyň şerhi" öz içinde musulman adama bilmekligi zerur bolan, diniň we imanyň esaslarynyň düşündirilişini jemländir. Çünki bu kitapçada, yslam dini barada, yslam akydasynyň esaslary we iman esaslarynyň düşündirilişi barada, gysgaça agzalyp geçilendir.

  • PDF

    Bu gysgaça makala Şeýh Muhammet ibn Salyh Al-Useýminiň "Iman esaslarynyň şerhi" atly kitabyndan alnan bir parçadyr. Çünki bu makala, yslamyň alty sütünlerini we yslam akydasynyň esaslaryny kuran we sünnetden delilli, gysgaça beýan edýändir.

Sahypa : 1 - dan : 1
Siziň pikiriňiz bize möhümli