Ylymly döredijilikler

  • Yslam dini näme? Türkmençe

    PDF

    Bu gysgaça makala Şeýh Muhammet ibn Salyh Al-Useýminiň "Iman esaslarynyň şerhi" atly kitabyndan alnan bir parçadyr. Çünki bu makala, yslam dininiň näme maksat bilen gelenini, nämeler talap edýänini we namelerden gaýtarýanyny, beýan edýändir.

Sahypa : 1 - dan : 1
Siziň pikiriňiz bize möhümli