Ang Pagkatungkulin ng Paggawa Ayon sa Sunnah ng Sugo ni Allāh - pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan - at ang Kawalang-pananampalataya ng Sinumang Nagkaila nito

Maikling buod

Ang Pagkatungkulin ng Paggawa Ayon sa Sunnah ng Sugo ni Allāh - pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan - at ang Kawalang-pananampalataya ng Sinumang Nagkaila nito

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: