Tanımlama

Bu risâle, Şeyh Muhammed b. Abdulvahhab’ın hayatını, dâvetini, sözlerini, ona atılan iftirâları ve bu iftirâlara verilen reddiyeleri içermektedir.

Görüşün Bizim İçin Önemli