Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Akidesi

Tanımlama

Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat Akidesi; değerli alim Muhammed b. Salih el-Useymin, bu kitapta iman esaslarını ve bu akidenin semerelerini basit bir üslupla anlatmaktadır.

Görüşün Bizim İçin Önemli