Büyük Şeytan - Şia Hakkında Kitap

Tanımlama

Şia’nın birden fazla isimleri vardır.
Onlara Rafıziler denilmesinin sebebi: Ebu Bekir ve Ömer’in -Allah ikisinden de razı olsun- imametini (hilafetini) reddettikleri içindir.Onlar, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in ashabına küfreder ve onları karalarlar.
Onlara şia denilmesinin sebebi: Özellikle Ali’nin -Allah ondan razı olsun- tarafını tuttukları, imametin onun hakkı olduğunu, imametin Ali’nin evlatlarından başkasına verilemeyeceğini inandıkları içindir.
Onlara ’İsna Aşeriye’ denilmesinin sebebi: İmametin, on iki imamın hakkı olduğuna inandıkları içindir.o imamların sonuncusu mağaraya girmiş olan Muhammed b. Hasan el-Askeri’dir.
Onlara İmamiye denilmesinin sebebi: İmameti, İslam’ın beşinci rüknü (esası) kıldıkları içindir.
Onlara Caferiye denilmesinin sebebi: Onların altıncı imamı ve asrının fakihi olan İmam Cafer Sadık’a nisbet edildikleri içindir.Fakat bu fırkanın fıkhının İmam Cafer Sadık’a nisbet edilmesi, yalan ve iftiradan başka bir şey değildir.

Görüşün Bizim İçin Önemli