Bilimsel kategoriler

  • PDF

    Bu kitap, Şemsuddin İbn Kayyim el-Cevziyye rahimehullah'ın " İğasetu'l-Lehfan Min Mesaidi'ş-Şeytan" adlı eserinden bir bölümdür. Burada Yahudilerin tarih boyunca itikatlarında yaşanan derece derece değişimler açıklığa çıkarılmaktadır. Öyle ki bu itikat güçlü çelişki ve karmaşalar içeren noktaya gelmiştir.

  • PDF

    Yirminci Yüzyılda Ehli Kitap alimlerinin kendi kitaplarına yönelik eleştirel manada yaptıkları çalışmalar sonucunda adı geçen bu kitaplarda tahrif yapıldığı itiraf etmişlerdir. Bu çalışmada, Ehli Kitabın kitaplarında yer alan metinlerle ilgili yapılan söz konusu çalışmalara ait özet bir sunum yapılmaktadır. Ehli Kitabın kitaplarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelenmesi hakkında bilgiler içermektedir.

  • PDF

    Bu eserde, Doktor Yusuf b. Hamud el-Havşan, Yahudilerle ilgili Taberi Tefsirinde yeralan Selefe ait rivayetlerden bahsetmektedir. Yazar bu çalışmasıyla İmam Muhammed b. Suud İslam Üniversitesinde Akide ve Muasır Mezhepler bölümünde doktorasını tamamlamıştır.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli