Bilimsel kategoriler

Kıyamet Gününün Dehşeti

Ahiret gününe iman etmeden kişinin imanı tam olmaz. Bir çok zahir hikmetten dolayı yüce Allah kıyamet saatini kullarından gizlemiştir. Yakın olduğunun habercisi olan bir takım alâmetler koyarak Müslümanların bu gün için hazırlık yapmasını istemiştir. Bu dosyada konuya açıklık getiren bir çok materyaller bulunmaktadır.

Materya sayısı: 1

  • PDF

    Kulun, kıyâmet günü ilk olarak hesaba çekileceği ameli, namazdır.Sonra ömrünü nerede harcadığından, gençliğini nerede kaybettiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.Bütün ümmetler ise, kendilerine gönderilen peygamberlerin dâvetlerine icâbet edip-etmediklerinden sorguya çekileceklerdir.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli