Bilimsel kategoriler

Zekat Vermenin Hükmü

Yüce Allah zekat ibadetini bir çok hikmetler için emretmiştir. Bu ibadet birey ve toplum için sayısız faydalar ve bilinmeyen bir çok hayırlar içermektedir. Allah Tealâ zekat vermemek ve bu konuda gevşeklik göstermek hakkında Müslümanları sakındırıp, uyarmıştır. Öyle ki bütün bunları duyunca insanın kalbi korkudan titreyip, yerinden çıkacak gibi olmaktadır. Dinimizde zekatın verileceği yerler açık olarak belirlenmiş, ancak bu kimselere verildiğinde kabul olacağı ortaya konulmuştur. Bu dosya, İslam dinini temellerinden birisi olan zekat hakkında bir çok dilde hükümler içermektedir.

Materya sayısı: 32

Sayfa : 2 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli