Bilimsel kategoriler

Selam Verme Adabı

Bu dosyada bazı İslamî adap açıklanmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır, uykudan uyanma, yemek yemek ve içmek, elbise giyinmek, konuşma, çocukların anne babası, kardeşler arası, yol ve trafik, eğitim ve okul, alim, öğrenci, kişilik, uyuma, akraba ziyareti, arkadaşlık, selam verme, izin isteme, meclis, gezi, iç, çalışma ve ticaret, gusül alma ve banyo, tuvalet, abdest, cani, namaz, cemaate gitme, Kur’ân-ı Kerim okuma, zikir, dua, cuma, bayram, oruç, zekât ve sadaka, hac ve ziyaret adabı.

Materya sayısı: 7

 • PDF

  Selâm, müslümanlar için bir esenliktir.Selâmda, kendisine selâm verilen kimseyi şereflendirme ve ona itibar etme vardır. Bu sebeple onları şereflendirme ve onlara itibar etme olduğundan dolayı kâfirlere ilk önce selâm vermek câiz değildir. Fakat eğer bize selâm verirlerse, onların selâmını alırız (onlara: Ve aleykum, deriz).

 • PDF

  Selâmın, müslümanın gözönünde bulundurması gereken birtakım âdâbı vardır.Bunlardan birisi de, kişinin evine girerken âilesine selâm vermesidir. Çünkü buluşmalarını bu mübârek sünnet ile açmalarında bereket vardır. Yine selâmın âdâbından birisi, çocuklara selâm vermektir. Çünkü çocuklara selâm vermekle onlara karşı alçakgönüllü davranılmış ve böylelikle selâm sünneti onlara öğretilmiş olur.

 • Selâmın Şekli Türkçe

  PDF

  İslâm’da selâmın, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in biçimlendirdiği bir şekli vardır. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Allah Teâlâ’nın, Âdem -aleyhisselâm- ve onun nesli için selâmı meşrû kıldığını haber vermiştir. Selâmın şekli, müslümanın şöyle demesidir: \”Esselâmu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh\”. Bu, en fazîletli olan şeklidir. Eğer bir müslüman, sadece \”Esselâmu aleykum\” veya \”Esselâmu aleykum ve rahmetullah\” derse, bu yeterlidir. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, tam şekliyle selâm verenin otuz sevaba nâil olacağını da haber vermiştir.

 • Selâm Türkçe

  PDF

  Selâm, müslümanların mübârek bir şiârıdır. Allah Teâlâ, selâmı, müslümanlar için bir esenlik ve müslümanın, müslüman kardeşi üzerindeki haklarından birisi olarak saymıştır. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- de cennete girmenin sebebi olan selâmı yaymayı, müslümanlar arasında sevgi ve muhabbetin yayılmasının sebeplerinden birisi olduğunu haber vermiştir.

 • PDF

  Bu makale, İslam’ın selamı, vasfı, selam ile ilgili hükümler ve selamın adabından bahsetmektedir.

 • Selâm Âdâbı Türkçe

  PDF

  İslâm, kâmil dîndir. İnsanın bütün hayatını düzenlemiş, ona faydalı olan şeyleri emretmiş, zararlı olan şeyleri de yasaklamıştır.Yemesinden, içmesinden ve uykusundan önce ile uykusundan uyandıktan sonra, mukimlik, yolculuk ve diğer hallerinde, hem kendisi, hem de başkasıyla ilgili birtakım âdâbı meşrû kılmıştır.

 • PDF

  Bu makale, değerli alim Muhammed b. İbrahim et-Tuveycri’nin "İslam Fıkhı Muhtasarı" adlı kitabından iktibas edilerek terceme edilmiş İslam’da selam adabının olup kısa ve öz açıklamasını içermektedir.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli