Bilimsel kategoriler

Tarih

Tarih İlmi: Tarih ilmi, çeşitli milletler ve nesiller arasında devam edegelen ilimlerden bir ilimdir. Bu ilim için yolculuklar yapılmıştır. Bu sayfa, tarih ve siyer (hayatlar) konusunu şu başlıklar altında ele almaktadır: - Peygamber Kıssaları - Muhammed Sallallâhu aleyhi ve sellem - İsa Aleyhi’s selam - Sahâbeler - Kişilerin Hayatarıyla Alakalı Dosyalar - Çeşitli devlet, şehir, belde, müesseseler ve bunlarla alakalı konular

Materya sayısı: 2

  • PDF

    Terâcimi'r-ricâl kitaplarını okumak, ilim talep etmede kişiye en çok yardımcı olan hususlardan birisidir. İlmi Meseleler, ilmi çalışma ve araştırmalardan sonra kişinin zihnini dağıtacağı bir alandır. Terâcim kitapları bir çok faydalar, kıssalar, hikmetler, örnekler edep ve ahlak konuları içerirler. Söz konusu kitaplardan bir tanesi de Hafız el-Mizzi rahimehullah'ın kaleme aldığı eseri " Tehzibu'l-Kemâl'dir". Müellif bu kitabında ender rastlanılacak faydalar toplamış, kıssalara, edep ve ahlak konularına yer vermiştir.

  • PDF

    Bu çalışma, Hafızb. Ahmed el-Hakemi rahimehullah'ın özet olarak kaleme aldığı bir eserdir. Müellif, Emevi ve Abbasi Hilafetleri, Endülüs'ün fethi, Muvahhid İmparatorluğu ve Beni Ahmer Devletinin tarihi hakkında kısa ve özlü bilgi sunmaktadır.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli