Bilimsel kategoriler

Tarih

Tarih İlmi: Tarih ilmi, çeşitli milletler ve nesiller arasında devam edegelen ilimlerden bir ilimdir. Bu ilim için yolculuklar yapılmıştır. Bu sayfa, tarih ve siyer (hayatlar) konusunu şu başlıklar altında ele almaktadır: - Peygamber Kıssaları - Muhammed Sallallâhu aleyhi ve sellem - İsa Aleyhi’s selam - Sahâbeler - Kişilerin Hayatarıyla Alakalı Dosyalar - Çeşitli devlet, şehir, belde, müesseseler ve bunlarla alakalı konular

Materya sayısı: 16

 • video-shot

  Uhud Şehitliği Türkçe

  MP4

  Uhud Şehitliği ile ilgili tanıtıcı filmdir.

 • video-shot

  Baki Kabristanı Türkçe

  MP4

  Baki Kabristanı ile ilgili tanıtıcı filmdir.

 • MP3

  Dinazorlar varlığı doğru mudur?

 • PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim Çeviri : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

  Bu broşür, Mekke-i Mükerreme Kütüphanesi’nin hakikati, kütüphaneyi ziyâret etmenin hükmü ve bazı hacıların kütüphaneyi ziyâret ederken içine düştükleri hatalardan bahsetmektedir.

 • Bey’at Mescidi Türkçe

  PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim Çeviri : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

  Bu broşür, Bey’at mescidinin hakikati ve bazı hacıların Bey’at mescidinde içine düştükleri hatalardan bahsetmektedir.

 • Arafat Dağı Türkçe

  PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim Çeviri : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

  Bu broşür, Arafat dağının hakikati ve bazı hacıların Arafat dağını ziyâret ederken içine düştükleri hatalardan bahsetmektedir.

 • Hira Dağı Türkçe

  PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim Çeviri : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

  Bu broşür, Hira dağının hakikati ve bazı hacıların Hira dağını ziyâret ederken içine düştükleri hatalardan bahsetmektedir.

 • PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim Çeviri : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

  Bu broşür, Meymûne kabristanı, bu kabristanı ziyâret etmenin meşrû oluşu ve bazı ziyâretçilerin kabristanda yaptıkları hatalardan bahsetmektedir.

 • Uhud Şehitliği Türkçe

  PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim Çeviri : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

  Bu broşür, Uhud şehitliği, Uhud şehitliğini ziyâret etmenin meşrû oluşu, Uhud şehitliğinde defnedilen şehitler ve Uhud şehitliğinde yapmaktan sakınılması gereken hatalardan bahsetmektedir.

 • PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim Çeviri : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

  Bu broşür, Muallâ kabristanının fazîleti, kabristanı ziyâret etmenin meşru oluşu, kabristanda yatan bazı kimselerin tesbiti ve bazı ziyâretçilerin kabristanı ziyâret ederken içine düştükleri hatalardan bahsetmektedir.

 • Baki Kabristanı Türkçe

  PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim Çeviri : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin

  Bu broşür, Baki kabristanının fazîleti, kabristanı ziyâret etmenin meşrû oluşu, kabristanda yatan bazı kimselerin tesbiti ve bazı hacıların kabristanda yaptıkları hatalardan bahsetmektedir.

 • PDF

  Bazıları Mescid-i Aksâ’nın Müslümanlar nezdindeki ve İslam dinindeki yeri hakkında kitap yazmamıza şaşırabilir. Çünkü bu konu tartışmasız kabul gören konulardan biridir ve Mescid-i Aksâ’nın çok fazla açıklamaya gerek olmayan yüce bir konumu vardır. Mescid-i Aksâ’nın konumu Allah Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerim’deki apaçık ifadesiyle ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in sahih hadisiyle sabittir. İslam Ümmeti de Mescid-i Aksâ’nın fazileti üzerinde icma etmiştir/görüş birliğindedir. Fakat eminiz ki, bu kitabı okuyanlar gerçekleri gördükten sonra bize hak vereceklerdir. Mescid-i Aksâ ve Filistin’e destek iddiasında bulunan, mazlum Filistin halkını ve kutsal değerlerini savunduğunu öne süren bazı insanların oynadığı oyunun boyutunu farkedince bu kitabın neden yazıldığını anlayacaklardır. Mescid-i Aksâ’nın konumunu ve faziletini savunmak, Şiilerin muteber kabul ettikleri kitaplarda ve kaynak eserlerinde Mescid-i Aksâ hakkında yazılanlara karşı uyarmak gerekiyordu. Şiilerin mevcut haliyle Mescid-i Aksâ’nın hiçbir faziletinin olmadığını, bilkakis Mescid-i Aksâ’nın gökyüzünde bir mescid olduğunu ve âvâm halkın Mescid-i Aksâ’yı Kudüs’teki mescid zannettiğini yazdığına dikkat çekmek gerekiyordu. Biz de bu iddiaları karşılıksız bırakmak istemedik. Bu iddiaların tehlikesini ve asılsız olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Bu iddiaları kitaplarında dile getiren iftiracıların oynadığı oyunun ve çevirdiği entrikanın boyutunu herkesin anlaması için perdenin kaldırılıp gerçeklerin ortaya çıkmasına sözümüzle ve kalemimizle de olsa katkıda bulunmak istedik. Araştırmalarımız sırasında ayrıca, Mescid-i Aksâ’nın konumu ve fazileti hakkında şüphe uyandırmak isteyen Yahudilerin ve Oryantalistlerin asılsız iddialarına Şia kaynaklarından deliller getirdiğini, bu iddiları ümmetimizin sabit değerlerine ve inancına darbe vurmak ve Mescid-i Aksâ’nın kalplerimizdeki yerini sarsmak için kullandıklarını gördük. Burada bir noktaya dikkat çekmek isteriz: Biz bu kitapla ümmetin vahdetini, Müslümanların birliğini ve kutsal değerlerimiz üzerinde görüş birliği sağlamayı hedefliyoruz. Allah’ın o kutsal yerleri fethetmeyi nasip ettiği kişileri sevmeyi ve Şia kitaplarında Müslümanların Kudüs’e verdiği değere saldırıda kullanacakları birçok şeye delil bulan Yahudi ve Oryantalist profesörlere fırsat vermemeyi hedefliyoruz. Çünkü Mescid-i Aksâ’nın konumu hakkında şüphe uyandıran rivayetlerin mutlaka düzeltilmesi ve Kudüs’ün faziletlerinin delillerle ispat edilmesi gerekiyordu.

 • PDF

  Bu makale, Âşûrâ gününün ve Muharrem ayında çokça nâfile oruç tutmanın fazîletini, Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu gününde oruç tutmanın müstehap olduğunu ve bunun hikmetini açıklamaktadır.

 • PDF

  Sahâbe -Allah onlardan râzı olsun-, îmânda büyük bir kemâle ve olgunluğa erişmelerine rağmen masum değillerdi. Nitekim onlardan birisi günah işlediğinde hemen tevbe edip Allah’a sığınır ve günahından temizlenmek için de kendisine had cezâsı uygulanmasını isterdi.

 • PDF

  Yazar : Muhammed Şahin

  Bu, îmân ve küfür ehli arasında cereyan eden, îmân ehlinin zaferiyle sonuçlanan ve büyük dersler ve ibretler içeren önemli bir kıssadır.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli