Эътикоф шартлари

Қисқача танитув

Мақолада эътикофнинг шартлари, эътикофда макруҳ бўлган ишлар, эътикофни бузувчи амаллар ҳамда эътикофга кириш ва чиқиш вақтлари баён қилинган.

Веб саҳифа масъулига коммент ёзинг

Тўлиқ тавсиф

Ислом Нури

 

Маколалар

 

Абдуллох Солих: «Рамазонни кандай ўтказишимиз керак»

ва

Мухаммад Иброхим Наъим: «Умрни узайтириш йўллари» китобларидан иктибос:

Мутаржим: Абу Жаъфар ал-Бухорий

 


Эътикофнинг шартлари

1. Одамнинг мусулмон, аклли ва балогатга етган бўлиши.

2. Ният.

3. Масжидда бўлиши.

4. Жанобат, хайз ва нифос конларидан тоза бўлиш.

 

Эътикоф килган одамга мустахаб бўлган нарсалар

1. Намоз ва Куръон тиловати каби тоат-ибодатларни мўл килиш.

2. Фойдасиз бўлган сўзлардан, жанжал, тортишув ва сўкинишдан сакланиш.

3. Масжид ичидаги бир ердан ажралмаслиги. Имом Муслим рахимахуллох Нофеъ разияллоху анхудан куйидаги сўзларни накл килди. Нофеъ деди: «Ибн Умар (яъни Абдуллох) менга масжиддаги расулуллох соллаллоху алайхи ва саллам эътикоф килган ерни кўрсатди».

 

Эътикофдаги одамга мубох (рухсатли) бўлган нарсалар

1. Зарурий эхтиёж учунгина ташкарига чикиш.

Оиша разияллоху анхо деди: «Касални зиёрат килмаслик, жанозага иштирок этмаслик, хотинларга кўл теккизмаслик ва улар билан ковушмаслик, зарурий эхтиёжи учунгина ташкарига чикиш, эътикофдаги одам учун суннатдир» (Имом Абу Довуд ривояти. Хофиз ибн Хажар бу накл ровийларига ишонишни таъкидлаган).

2. Масжидда унинг тозалигига риоя килиш билан бирга  ейиш, ичиш ва ухлаш.

3. Эхтиёжи кадар сўзлаш ва бошкалар билан гаплашиш.

4. Сочни тараш, тирнокларни олиш, баданини тозалаш, чиройли кийимларни кийиш ва хушбўйланиш.

Оиша разияллоху анхо дедилар: «Расулуллох соллаллоху алайхи ва саллам эътикоф килган пайтларида, хужрага бошларини киритар ва мен бошларини ювар эдим (бошка бир ривоятда: бошларини тарар эдим)» (Муттафакун алайх).

5. Эътикоф килган еридан оиласини кузатиш учун чикиш.

Софийя разияллоху анхо расулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг шундай килганларини ривоят килди.

 

Эътикофдаги одамга макрух бўлган нарсалар

1. Олди-сотти килиш.

2. Ичида ва ташида гунох бўлган сўзларни сўзлаш.

3. Ибодат деб эътикод килган холда мутлако сўзлашдан тийилиш.

 

Эътикофни бузадиган нарсалар

1. Масжиддан оз бўлса-да, ташкарига заруратсиз чикиш.

2. Жинсий алока килиш.

3. Телбалик ёки мастлик сабабли аклсиз холатга келиш.

4. Муртадлик (Аллох бундан ўзи сакласин!).

5. Тахоратни бузгани учун хайз ва нифос конларининг келиши.

 

Эътикофга кириш ва эътикофдан чикиш вакти

Эътикоф, масжидга кириш ва у ерда туриш билан Аллохга якинлик килишни ният килиш билан бошланади. Агар одам рамазоннинг охирги ўн кунлигида эътикофга киришга ният килса, масжидга рамазоннинг йигирманчи куни Куёш ботишидан аввал киради хамда рамазон ойининг охирги куни Куёш ботганидан сўнг эътикофидан чикади.

 

Эслатмалар:

1. Эътикоф килишни нафл ўларок бошлаган, кейин эса эътикофини тўхтатган одам, эътикофининг казосини килиши, мустахабдир.. Чунки расулуллох соллаллоху алайхи ва саллам шаввол ойида эътикофининг казосини килган эди.

2. Хотин киши масжидда фитнадан саломат бўлиб, эридан изн олиш шарти билангина, эътикоф килиши мумкин. Агар эридан рухсат олмай эътикофга кирса, эри уни масжиддан чикариши мумкин. Эътикофнинг хотин-кизларга нисбатан хукми, эркакларнинг хукми кабидир. Бирок, хотин-кизлар хайз кони кўрсалар, эътикофлари бузилади. Агар конлари тўхтаб, (гусл килиб) тоза бўлсалар, эътикофини келган еридан охирига кадар давом эттирадилар. Эътикофдаги хотин-кизлар масжиднинг эркаклар намоз ўкимайдиган тарафида парда тўсиб олишлари суннатдир.

3. Масжидул-Харомда эътикоф килишни назр килган одамнинг бошка масжидда шу назр учун эътикоф килиши мумкин эмас. Агар расулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг масжидларида эътикоф килишни назр килган бўлса, эътикофини Масжидул-Харом ёки расулуллох соллаллоху алайхи ва салламнинг масжидларида килиши вожиб. Агар Масжидул-Аксода эътикоф килишни назр килган бўлса, мазкур уч масжиддан бирида эътикоф килиши вожибдир.

 

*     *     *