Мабдаъ-ул-қироат

Қисқача танитув

Сунъатуллоҳ Бекпўлат қаламига мансуб "Мабдаъ-ул-қироат" яъни Ўқиш асослари номли араб тили дарслиги. Бу китобни Муҳаммад Мубин домла грамматик таҳлил қилган.

Тўлиқ тавсиф

Мабдаъ-ул-қироат
  1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Наҳв илмига кириш;
 • Наҳв илмининг келиб чиқиш сабалари;
 • Наҳв илмининг асосчиси ким?
 • Наҳв илмининг фазилати ва самаралари;
  2-
 • 1-дарснинг луғатлари;
 • 1-5- қоидалар: Мубтадо ва Хабар;
 • Маърифалар;
 • Исми ишора ва исми мавсулалар;
  3-
 • 1-дарснинг давоми ва қуйидаги қоидалар:
 • Истифҳом;
 • Мубтадои муаххар ва хабари муқаддам;
 • Фоил ва мафъулун биҳ;
  4-
 • 2-дарснинг луғатлари ва таркиби;
 • Қоида: Изофа: музоф ва музофун илайҳи;
 • Изофа маънавийя;
  5-
 • 2-дарснинг давоми;
 • Қоида: зарф ёки мафъулун фиҳ;
 • Муфрад ва жумла хабар;
 • Жар ҳарфлари;
 • Шибҳи феъллар;
  6-
 • 3-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: лозим ва мутаъаддий феъллар;
  7-
 • 4-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: нидо ва мунодо;
 • Бадал;
  8-
 • 5-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: исми феъл;
 • Исмнинг аломатлари;
 • Феълнинг аломатлари;
  9-
 • 6-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Замирлар, замир бориз ва замир мустатир;
 • Замир бориз: муттасил ва мунфасил;
  10-
 • 7-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Атф-боғловчилар,
 • Маътуф ва маътуфун илайҳи;
  11-
 • 8-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: “Мамнуъун минас-сарф” – икки келишикли исмлар;
  12-
 • 9-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Ноиби фоил;
  13-
 • 10-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Замир ал-фасл ва тамйиз;
  14-
 • 11-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Мафъул мутлақ;
  15-
 • 12-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Араб тилида кўплик (жамъ);
 • Синиқ кўплик (жамъ таксир);
  16-
 • 13-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Араб тилида кўплик (давоми);
 • Тўғри муаннас кўплик (жамъ муаннас солим);
 • Икки келишикли исмлар (ғойру мунсариф);
 • Сифат ва сифатланмиш (сифат ва мавсуф);
  17-
 • 14-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Икки келишикли исмларга тааллуқли баъзи қоидалар;
 • Икки феълни жазм ҳолига ўзгартирадиган “ин” шартияси;
 • Истиънофий жумла, яъни янгидан бошланган жумла;
  18-
 • 15-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Ҳол, жумлаи ҳолийя;
 • Жумла сифат;
 • Жумлаи ҳолийя билан жумла сифат ўртасиги фарқ.
  19-
 • 16-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: “деди” феълидан кейин келган жумла (мақулул қовл);
  20-
 • 17-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Мавсуф ва сифатга тааллуқли мисоллар.
  21-
 • 18-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Мавсуф ва сифатга тааллуқли мисоллар.
  22-
 • 19-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Мавсуф ва сифатга тааллуқли мисоллар.
  23-
 • 20-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Феълнинг насб ўринлари;
 • Масдар маъул.
  24-
 • 21-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Араб тилида саноқ сонлар (ал-адад вал-маъдуд)
 • Учдан ўнгача бўлган сонларга тааллуқли қоидалар.
  25-
 • 22-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Қоида: Араб тилида саноқ сонлар (ал-адад вал-маъдуд)
 • Ўн бирдан тўқсон тўққизгача бўлган сонларга тааллуқли қоидалар.
  26-
 • 23-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • Саноқ сонлар (ал-адад вал-маъдуд)га мисоллар.
  27-
 • 24-дарснинг луғатлари ва маънолари;
  28-
 • 25-дарснинг луғатлари ва маънолари;
  29-
 • 26-дарснинг луғатлари ва маънолари;
  30-
 • 27-дарснинг луғатлари ва маънолари;
 • “Лайса” (эмас) маъносидаги инкор “Мо”си.
  31-
 • 28-дарснинг луғатлари ва маънолари.
  32-
 • Йигирма тўққизинчи дарснинг янги луғатлари ва таркибий таржимаси.
  33-
 • Ўттизинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларнинг таркибий таржимаси;
 • Васлий ва қатъий ҳамза.
  34-
 • Ўттиз биринчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси.
  35-
 • Мабда ал-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Ўттиз иккинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • Шибҳи жумла.
  36-
 • Мабда ал-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Ўттиз учинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • Афъоли ноқисалар.
  37-
 • Мабда ал-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Ўттиз тўртинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • “қоблу” ва “баъду” калималари.
  38-
 • Мабда ал-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Ўттиз бешинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • “ғойру”, “мислу” ва “маа заа” калималари;
 • Мутааддий феъл.
  39-
 • Мабда ал-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Ўттиз олтинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • “Ламма” калимаси.
  40-
 • Мабда ал-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Ўттиз еттинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • “инда”, “самъан ва тоатан” калимаси.
  41-
 • Мабда ал-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Ўттиз саккинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
  42-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Ўттиз саккизинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • Изофаи маънавийя;
  43-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Ўттиз тўққизинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
  44-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Қирқинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
  45-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Қирқ биринчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • Шартиялар.
  46-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Қирқ иккинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • Шартиялар.
  47-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Қирқ учинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси.
  48-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Қирқ тўртинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси.
  49-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Қирқ бешинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • “Зонна” феъли ва унинг шериклари.
  50-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Қирқ олтинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси.
  51-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Қирқ еттинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси.
  52-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Қирқ саккизинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • Исми мавсулалар.
  53-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Қирқ тўққизинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси.
  54-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Эллигинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси.
  55-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Эллик биринчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • Афъоли шуруъ.
  56-
 • Мабдаул-қироат 1-китобининг ушбу бўлими қуйидаги мавзуларни ўз ичига олади:
 • Эллик иккинчи дарснинг янги луғатлари ва жумлаларининг таркибий таржимаси;
 • Кўчирма гап;
 • Феълга ўхшаган ҳарфлар;
 • Биринчи Мабдаул қироат китобининг хотимаси.
Фикрингиз биз учун муҳим