Giới thiệu chung

Giáo lý Islam đã mang đến mọi điều tốt lành đồng thời ngăn chặn mọi điều xấu xa, từ đó cho phép ăn những thực phẩm tốt đẹp, sạch sẽ và ngăn cấm ăn mọi thức ăn dơ bẩn có hại.
Trong bài viết này sẽ đưa ra những qui tắc quan trọng về những điều Halal cho phép và những điều Harom bị cấm về các loài động vật và giáo lý về một số thực phẩm thường nhật.

Thông tin phản hồi