Văn Hóa Chào Salam

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Văn Hóa Chào Salam: Khuyến khích tín đồ Muslim việc chào hỏi nhau lời Salam và giá trị của lời chào đó.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi