Một Chút Để Nhớ Về Thiên Đàng

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Giới thiệu chung

Một Chút Để Nhớ Về Thiên Đàng: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu vào ngày 19/Rabe’ Al-Thaani/1434 H nhằm ngày 01/03/2013 do Abu Zaytune Usman Ibrahim soạn thảo và thuyết trình, trong bài thuyết giảng nói nhắc sơ lược về thiên đàng một nơi ở trường tồn mà Allah đã dành sẵn cho đám bầy tôi sùng đạo hết lòng kính sợ Ngài và họ là những người luôn phó thác cho Allah trong mọi vấn đề.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: